‘Theoretisch ‘gronden’ was inzichtelijk en verrijkend’

Leiderschap ontwikkelen is een vakgebied. Daarom ook de masterclass over leiderschap die deze dinsdag voor de eerste keer doorgegaan is op de inspirerende locatie Borgerhub, in een zaal met een ouder gedeelte met de look en feel van het vredegerecht dat vroeger in het gebouw huisde, en een nieuwe deel, licht en ruim. Contrast tussen oud en nieuw, licht en donker zoals er ook veel contrast bestaat tussen de vele vormen van leiderschap in organisaties.

Lees meer »

'Ik zie mezelf niet als leider' - In gesprek met Herman Van Rompuy

14 jaar geleden, op 19 november 2009 wordt Herman Van Rompuy gekozen tot eerste president van de Raad van Europa. Hij is toen nog maar een jaar premier van België. De wereldpers portretteert hem als een grijze muis, wel een met humor en macht. Een asceet, gematigd conservatief, een gerespecteerde bemiddelaar, een intellectueel, sober en degelijk, een Europeaan in hart en nieren.  Bij zijn ambtsaanvaarding op 1 januari 2010 zegt hij: "Ik aanvaard mijn aanstelling tot permanent voorzitter die ik als een eerbetoon beschouw aan België, dat zich als stichtende lidstaat onophoudelijk heeft ingezet voor de opbouw van Europa. Ik was geen kandidaat voor deze functie, maar ik neem ze met veel enthousiasme aan. Het profiel van de Europese president is duidelijk: dialoog, eenheid en actie staan centraal. Ik wil de nadruk leggen op de verscheidenheid die de Unie kenmerkt, waardoor onderhandelingen waarbij iemand verliest geen goede beslissing zijn. Het imago van de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders wordt opgebouwd door de behaalde resultaten. Daarbij pleit ik in navolging van de "rustige vastheid" voor de stapsgewijze benadering: step by step, maar zonder too little too late."

Lees meer »

'Ik heb het te doen.'

‘Is het leiden met korte of met lange ‘ij’?’, krijg ik regelmatig te horen tijdens workshops. Vaak komt de vraag met het lachje van een insider, iemand die weet waar leiderschap over gaat.‘Het is synoniem voor mij,’ antwoord ik dan en laat dan een moment van stilte. Want ik meen het. En als het over lijden gaat, zijn woorden er snel te veel aan. Het mag dan ook even inzinken op dat moment, het besef dat leiderschap vaak ook aanvoelt als een innerlijke worsteling.Leiden heeft altijd te maken met kiezen voor iets dat groter is dan jezelf, dat je eigen kennen en kunnen overstijgt, en daar horen gevoelens van angst, ontzag, onzekerheid bij. Anders zou het niet groter zijn dan jezelf. En als je dan de keuze gemaakt hebt, dan begint het pas. In een tunnel terecht komen. Of een draaikolk. Een roetsjbaan. Of een berg beklimmen zonder een kaart te hebben. Of van een klif vallen en niet zeker zijn dat de parachute werkt. Zoiets. Het komt met existentiële twijfel: 'Ben ik het wel?'. En met moeite, pijn en vaak ook belangrijke relaties op de proef stellen met bijhorende schuld- en schaamtegevoelens.En bij keuze maken hoort ook het besef dat 'de beker niet aan je voorbij laten gaan' ook betekent 'tot de bodem leegdrinken', dat er geen eenvoudige weg terug of vooruit is. Dat het meer overgave is, overgeleverd zijn dan een keuze. Het gevoel van 'ik ben het, ik heb het te doen.'

Lees meer »

'In belgië is macht zoals mest: geweldig gespreid'

Het is heerlijke lectuur, de gesprekken van Rik Van Cauwelaert en Herman Van Rompuy over hun persoonlijke geschiedenis doorweven met die van de samenleving en Belgische en Europese politiek de voorbije 100 jaar. En het geeft een inkijk in het leiderschap dat Herman Van Rompuy kenmerkt.

Lees meer »

Als de meeste mensen deugen, dan zijn we met zijn allen goed bezig. Toch? Deel 6 en slot: de grote onthulling

Slot van beschouwingen over leiderschap vanuit de analyse van politiek filosoof Michael Sandel* over de gevolgen van het meritocratisch denken op de verhoudingen en dynamieken in de samenleving. Hij ontmasktert het ‘iedereen gelijke kansen’ als een van de grondoorzaken van onheil zoals de toenemende ongelijkheid en uitputting van mens en natuur. Doordat leiderschap zich bezig houdt met het goede, is uit zijn analyse een belangrijke les voor leiders te trekken.  

Lees meer »