Inzicht 18 - Take time for the storyline

Gepubliceerd op 27 juni 2022 om 09:46

‘Human conversation is the most ancient and easiest way to cultivate the conditions for change. If we can sit together and talk about what’s important to us, we begin to come alive.’ (Margaret Wheatley)

Veel verhalen op macro-, meso- en microniveau werken niet goed meer. De 'overheid', een 'bedrijf', 'het gezin', 'de school'... ze zijn niet meer wat ze geweest zijn. Mensen ontlenen er minder betekenis aan dan vroeger. De verhalen worden op dit moment herschreven op tal van manieren, online, offline.

Verhalen herschrijven is leiderschapswerk. Het is niet zozeer het verhaal zo inspirerend mogelijk brengen over de wenselijke realiteit, maar samen met de mensen narratief werk doen: 'wat zijn we aan het doen, waar gaat het naartoe, welk verhaal zijn we aan het schrijven, wat kunnen we doen?'.

Narratief werk vraagt 'hosting', een setting creëren waarin mensen de moed vinden om oprecht te zijn, rauwe ervaringen te delen. Niet om tot oplossingen of resultaten te komen, maar om betekenis te vinden en vanuit het vinden van nieuwe gemeenschappelijkheid, te blijven durven. Het is meer dan informeel samenzijn.

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.