Casa 19 in de Gentse Kunsthal: ‘een prikkelend creatief universum waar alles mogelijk lijkt’

Gepubliceerd op 24 juni 2024 om 13:00

Door Katleen Janssens

“Is er iemand die de catering op zich wil nemen?” Met die vraag kreeg mijn bijdrage voor donderdag 20 juni ineens een heel concrete vorm, hoewel ik geen ervaring heb met het organiseren van catering voor een event als dit…. Wil ik dat? Kan ik dat? En tegelijk voel ik iets kriebelen van binnen, zo van: ‘Ja, eigenlijk wil ik dat wel, lijkt me zelfs leuk om te doen!’ En dan ontstaat al gauw een mentaal proces van plannen, uitzoeken, contacten leggen, organiseren… Samen iets creëren, samen vorm geven, is dat ook niet waar leiderschap over gaat?

De dag start met het inrichten van de ruimte en alles klaarzetten. Toen ik aankwam hadden Marc en Koen al een paar fijne en inspirerende plekken gecreëerd. Ik proef een sfeer van warmte, ontspanning en veel goesting in wat gaat komen. 

De Kunsthal is een geweldige plek van inspiratie in de culturele wereld en voor mij een echte ontdekking. Bij het binnenwandelen van de tentoonstellingsruimte voel ik me meteen meegenomen in een prikkelend creatief universum waar alles mogelijk lijkt te zijn. Hier wil ik nog eens alleen terugkomen om rustig de tijd te nemen om alles in me op te nemen. Daniëlle en Tim van de Kunsthal verwelkomen me en maken me enthousiast wegwijs voor en achter de schermen. Ik voel de ondernemingsgeest, veel ruimte en een ongecompliceerde ondersteuning van alle medewerkers om de dag zo goed mogelijk te laten slagen. Ik begrijp waarom deze plek werd uitgekozen voor een inspirerende dag rond leiderschap.

‘Wat me treft doorheen de dag is een gevoel van samenhorigheid:
mensen op dezelfde golflengte, met een hart voor het uitdragen
van integer leiderschap in deze wereld.’

Taking care’, de eerste van de 19 inzichten, is wat ik vandaag mag doen: plezier beleven met het klaarzetten van de hapjes, het gezellig inrichten van de bar samen met Marc, kijken hoe we de mensen willen verwelkomen en hoe we het hele gebeuren zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. 

Al snel komen de deelnemers van de leiderschapsgroep binnen: veel nieuwsgierige ogen en een glimlach op de lippen, blijde begroetingen en enthousiasme.

Toelaten en vertrouwen

Wat me doorheen de dag treft, is een gevoel van samenhorigheid: mensen op dezelfde golflengte, met een hart voor het uitdragen van integer leiderschap in deze wereld. Gevoeligheid krijgt daarin een plek. En ook moed. Moed om iets te durven aangaan waarvan je nog niet helemaal zeker weet welke vorm het zal krijgen, laat staan welke uitkomst het zal opleveren. 

De eerste bijeenkomst van de leidersgroep in de namiddag heeft wat tijd nodig om op gang te komen. Koen vertelt me achteraf hoe ontspannen hij zich daarbij voelde om het proces in een eigen ritme meer vorm te laten krijgen, met de gezamenlijke input van Adrienne en Mokhalled op het juiste moment en uiteindelijk de input van alle deelnemers. Dit is loslaten en vertrouwen op het proces om samen mooie dingen te creëren. Voelen, horen en zien wat nodig is op elk moment en daarop inspelen, ieder vanuit een persoonlijke insteek, en merken hoe zich als vanzelf ook een nieuwe visie ontvouwt. Ik zie een link met de meditatieretreats die ik begeleid. In een sfeer van veiligheid een grote open ruimte creëren waarin potentieel ontdekt en ontwikkeld kan  worden. In het nu-moment kijken wat zich aandient en daar mee werken.

Aandacht

Eén van de deelnemers vertelt me verwonderd te zijn hoe ze in een groep van mensen die elkaar niet kennen toch heel veel verbinding voelde ontstaan. Die zonder een voorstellingsronde met elkaar in gesprek gaan van mens tot mens en merken hoeveel opening dat brengt. Het heeft iets bij haar teweeggebracht dat nog wat tijd nodig heeft om te bezinken en uit te kristalliseren. Die verbinding is voelbaar wanneer de deelnemers achteraf in de bar verzamelen. Er klinkt inspiratie door in de gesprekken, er is gretigheid om elkaar nog beter te leren kennen en er worden banden gesmeed. Ze hebben zoveel aandacht voor elkaar dat we hen uitdrukkelijk attent moeten maken op de hapjes en de drank die voorhanden zijn. 😊

‘Het heeft iets bij haar teweeggebracht dat nog wat tijd nodig heeft
om te bezinken en uit te kristalliseren. Die verbinding is voelbaar
wanneer de deelnemers achteraf in de bar verzamelen.’

Die teneur wordt doorgezet bij de boeklancering. Mensen komen binnen via de tentoonstellingsruimte en ik herken de directe verwondering in de blikken bij zoveel ruimte en creativiteit die daar tentoongespreid wordt. Nu is het belangrijk dat ze zich welkom voelen. De genodigden installeren zich in de gezellige ruimte voor de presentatie van het boek ‘De leider. Dat zijn wij’.

Adriaan en Elke starten met een subtiele muzikale vertolking van een spanningsveld in leiderschap: dingen willen realiseren en weerstand ontmoeten. En hoe het met aandacht en zorg hanteren van die wisselwerking kan leiden tot een harmonieus klinkend geheel. Het voelt heel intiem en ik besef ineens op een dieper niveau dat leiderschap ook een intieme en subtiele wisselwerking is tussen mensen. En hoe goed het doet om daar even bij stil te staan. Het delen van Koen over de weg van zijn leiderschap en de stemmen uit het publiek tonen hoe leiderschap voor elk van ons een verhaal kan zijn. Een verhaal van zoeken en vinden, vallen en opstaan, koesteren en vernieuwen.

Altijd opnieuw de uitnodiging

Als kersverse bewoner van Casa 19 merk ik dat ik me hier thuis voel. Ik hoef geen plek te creëren voor mezelf. Ze is er al, simpelweg door de uitnodiging om mijn bijdrage vanuit mijn ervaring als coach doorheen de jaren tot uitdrukking te laten komen. Ik beleef en zie van dichtbij hoe deze manier van mensen aanspreken op een ongedwongen manier toch een krachtig appèl lanceert om het beste in jezelf naar boven te halen. Is dat niet waar elke leidinggevende van droomt? Ik vind het fantastisch om samen met deze mensen trajecten rond leiderschapsontwikkeling vorm te mogen geven op plekken waar nood is aan een andere vorm van leiderschap.

‘Door de muzikale vertaling besef ik ineens op een dieper niveau
dat leiderschap ook een intieme en subtiele wisselwerking is tussen mensen.’

Precies die moed en verbinding hebben we vandaag hard nodig om de uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te gaan. Daarom hebben we leiders nodig, groot en klein, jong en oud. Leiders die het vuur van leiderschap en potentie weer aanwakkeren bij zoveel anderen. Altijd opnieuw de uitnodiging om te kijken wat jouw bijdrage kan zijn, met vallen en weer opstaan. De leider. Dat zijn wij.