Volgende editie: 17 december 2024

Je wil leiderschap ontwikkelen in je team, als leidinggevende of als HR specialist, coach, trainer, mentor, facilitator? Je wil inzicht verwerven in actuele modellen over leiderschap en de ontwikkeling ervan. Of je kent de 19 inzichten en je wil je bekwamen in het gebruik ervan en ook de onderliggende leiderschapstheorie leren kennen? Dan is deze masterclass iets voor jou.

Ons streven

  • De recente wetenschap over leiderschap en leiderschapsontwikkeling toelichten
  • Een integrale en strategische kijk over leiderschap onder de knie krijgen. 
  • De 19 inzichten als speelveld voor leiderschap en ontwikkeling leren kennen en gebruiken.
  • Deugd hebben van tijd en ruimte voor jezelf en je leiderschapswerk
  • De kwaliteit van het werkveld 'leiderschapsontwikkeling' versterken

Achtergrond en aanpak

De 19 inzichten over leiderschap vormen een rijk inhoudelijk speelveld waar professionals zoals HR-specialisten, coaches, trainers, maar ook leidinggevenden zelf op verschillende manieren mee aan de slag kunnen. Elk inzicht is wetenschappelijk onderbouwd en dat maakt het speelveld geloofwaardig. Tezelfdertijd is er echt mee aan de slag gaan niet gemakkelijk, hoe verleidelijk de inzichten ook zijn.

De masterclass staat stil bij de leiderschapswetenschap achter de 19 inzichten om er zo beter en vanop de juiste plek mee aan de slag te kunnen gaan. Dat gaat dan over wetenschap over adaptief leiderschap (Heifetz), gedeeld leiderschap (Pearce), identiteitswerk (Day, Ibarra, Petriglieri), narratief werk (Swart), complexiteitstheorie (Uhl-Bien), en adult development (Kegan).

We geven ook een framework mee dat toelaat om de ontwikkeling van leiderschap integraal te bekijken en jouw interventies met leidinggevenden, teams en organisaties correct te positioneren. We maken dat ook concreet met eigen interventies.

Praktisch

  • Lees hier ervaringen over de eerste masterclass in Antwerpen en de tweede in Leuven. De volgende masterclass gaat door op 17 december in Borgerhub te Antwerpen.
  • Onthaal vanaf 8u30, start om 9u en einde om 17u.
  • Het aantal deelnemers is beperkt tot 10, om een diepgaande uitwisseling toe te laten. 
  • Prijs: €675 (exclusief BTW, inclusief boek+kaartdoosje)
  • Vragen of inschrijven? Stuur een mail naar info@casa19.org en we bezorgen je een inschrijvingsformulier. Even bellen hierover kan uiteraard ook.

Begeleiders

Karen Wouters, Koen Marichal, Marc Van den Broeck leiden de masterclass.