Inzicht 13 - Step on the scene, make the play

Gepubliceerd op 20 juni 2022 om 10:34

"It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles. The credit belongs to the man who is actually in the arena.” (Theodore Roosevelt)

Leiderschap is politiek werk: het aan de slag gaan met de vele en vaak tegenstrijdige belangen in situaties. Leiderschap is meer dan het netjes en politiek 'correct' invullen van de eigen formeel toegekende authoriteit, bij voorbeeld als leidinggevende.

Zeker als schaarste heerst,  als er veel onduidelijkheid is, en ondernemerschap belangrijk is, is het belangrijk om proactief mee het spel te bepalen, relaties aan te gaan met machtsfiguren en tot win-winsituaties komen. Dat vraagt sociale slimheid en relaties opbouwen met wie ertoe doet en intentioneel, strategisch beïnvloeden van de juiste mensen in de juiste richting. 

Het gaat ook over het bewustzijn dat, als je deze kunst beter beheerst, je in meer invloedrijke/machtigere posities terechtkomt en dat macht geen neutrale grondstof is. Het verandert je denken en je gevoelens in positieve en negatieve zin. Het is ook verslavend.

De kunst is om de positieve effecten van macht te koesteren, en de negatieve zolang mogelijk uit te stellen. Transparant blijven over je intentie is belangrijk. Als mensen twijfelen aan je bedoelingen kan je meer en meer als een machiavellist gezien worden en zullen mensen je minder zien als een leider en schrik krijgen. 

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.