Inzicht 5 - Show the way, stumbling forward

Gepubliceerd op 9 mei 2022 om 18:32

“On s’engage et puis on voit.” (Napoleon Bonaparte)

Hoe blijf je in leiderschap geloofwaardig als gebeurtenissen het plan telkens ontregelen?  Het antwoord is door niet te hard te fixeren op het plan en het te gebruiken als houvast om betekenis te geven aan wat er gebeurt in de realiteit, “to search for words that make sense of current walking that is adaptive for reasons that are not yet clear” (Weick, K.). 

Hoe ingewikkelder een organisatie wordt, hoe belangrijker de uitdaging voor de leider om in het technische en bureaucratische gewoel helderheid te creëren over de essentie en de prioriteiten. Die moeten leiders belichamen, in hun dagelijks gedrag tonen.

Ondernemende leiders zijn effectuators. Ze doen wat ze kunnen met de middelen die ze hebben, en de mensen die ze kennen. Ze houden hun oog op de bal en weten waar het doel is. Ze verliezen zich niet in analyses of voorspellingen.  

Voorbeeldgedrag betekent ook letterlijk eerst gedrag en pas daarna uitleg, in tegenstelling tot het klassieke voorschrift van walk the talk of practice what you preach. Mensen zijn slechte voorspellers van hun eigen gedrag, zo leren ons inzichten uit de psychologie en neurologie.

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.