Inzicht 4 - Make quilts, not blankets

Gepubliceerd op 4 mei 2022 om 11:18

"A genuine leader is not a searcher for consensus, but a molder of consensus." (Martin Luther King Jr.)

Ook reeds aanwezig in de eerste versie van de 19 inzichten in 2011. En van toenemend belang: het vermogen om de patronen van uitsluiting en onderdrukking te doorbreken en samenwerking te smeden vanuit erkenning en benutten van verschillen.

Werken met diversiteit is meer dan politiek correct of ook 'woke' denken en een of ander statement 'liken' op sociale media. Een te oppervlakkige aanpak van diversiteit in een groep bestendigt mechanismen van dominantie en privilege. Privileges laten zich niet vanzelf open en bloot zien of bespreken. ‘Rank doesn’t show in the mirror'. (Mindell, A.). Weinig mensen staan ’s ochtends op met een gevoel van dankbaarheid voor de privileges waar ze in hun leven van kunnen genieten. Ze kijken in de spiegel en zien het vermoeide gezicht van iemand die iedere dag hard werkt en het beste van zichzelf geeft.

Het naar boven krijgen van de vooroordelen en van de voordelen van de vooroordelen is de eerste stap in het doorbreken van uitsluiting. Op kleinere schaal gaat het over transformationeel groepswerk, waarbij ook artefacten, beweging, zang, muziek of verhalen behulpzaam kunnen zijn voor een sterke container. Zodat eenieder zonder uitgesloten te worden zijn/haar waarheid kan spreken, inclusief vooroordelen, verwijten en emoties.

Zoiets.

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.