“Opnieuw de vreugde van het zelf omarmen en van daaruit start alles…” (Erwin)

Gepubliceerd op 22 oktober 2023 om 17:30

Het was de intentie van ‘twee dagen samen duiken in leiderschap’ en het was de ervaring van de deelnemers nadien. Rollen, posities, verwachtingspatronen, gebeurtenissen, dynamieken… leiderschap is altijd in beweging en dan is het behulpzaam om af en toe een stand van zaken op te maken, op verhaal te komen, terug te blikken om de weg vooruit te vinden.

“De tijd en eigen ruimte die je gedwongen moest nemen is voor mij de succesfactor geweest.” (Tom VdG)

Het is ongewoon om stil te staan bij het eigen verhaal, zeker voor leiders die dagdagelijks bepalend, regelend, oplossend in het werk (moeten) staan. Het roept vragen op. “Ik heb me alleen gevoeld in stilte en besef dat ik daar iets te leren heb” (Hannelore). Het wrikt aan zekerheden. “Het voelde als een individueel proces aan en dat blijkt, achteraf gezien ok te zijn.” (Tom V.) Pas gaandeweg ontstaat rust in het met jezelf zijn. “Zo dankbaar dat ik heb stilgestaan, hoe moeilijk het soms ook was”. (Martine) “Me niet te verliezen in de vele verhalen die iedereen zou kunnen delen”. (Erwin).

“Een fim in slow motion, de informele momenten, aan de afwas, de rust, lichaam in beweging, verstand en hart.” (Martine)

Het vraagt liefde, warmte om te openen. Om niet regelend, oplossend, bepalend, sturend te zijn in de relatie met jezelf. Om de veelheid toe te laten in wie je bent en kan worden, en daar eenheid, eigenheid in te vinden en vernieuwing te laten ontstaan. “Met veel warmte, wijsheid & zachtheid uit mijn comfortzone gekomen.” (Griet) Inzicht helpt. “Ik genoot van kennis opdoen vanuit de 19 inzichten, aanstekelijk, begrijpelijk.” (Hannelore). Ook inzicht van het lichaam. “De kracht van ons lijf dat alles in beweging laat komen.” (Liselotte). Met ervaring en reflectie ontstaan inzicht en doorzicht, het zien van wat er echt toe doet en wat minder. Nog verder op het pad ontstaan wijsheid in doen en mildheid in het veel laten.

“Welgekomen lichtheid” (Marianne)

Opening up to many selves. Inzicht 14. Het werd gaandeweg de leidraad van de twee dagen in Cadzandië. “Een nieuw huis, casa nova, één met veel grote kamers, veel en grote ramen, waarvan ikzelf de binnenhuisarchitect ben.” (Kim) “Zoveel geleerd, maar ook afgeleerd.” (Martine) “Ik had nooit gedacht dat mijn beweging zo helder zou worden.” (Marc) “Uitzicht op mogelijkheden” (Barbara). “Twee dagen die mij complementariteit in zijn diepte heeft weten te omarmen.” (Liselotte) We zijn in transitie. Leiders reguleren hitte. Ze zetten angst om in hoop. Ze creëren geen valse hoop en wijzen niet naar het licht aan het einde van de tunnel. Ze maken licht in de tunnel. “Niet het enge kader van leider in een professionele organisatie, maar leider zijn van eigen werk en leven kreeg vorm.” (Danielle).