Ons doel is om het samenwerkend vermogen tussen vele leiders te versterken in organisaties, voor onze kinderen en onze planeet. Met Casa 19 bundelen we expertise om organisaties die vanuit hetzelfde kernidee leiderschap willen versterken te ondersteunen. We doen dit 'met het puntje van het mes': zo gepast mogelijk de juiste interventie, altijd opnieuw onderzoekend en waarderend.

1. Kleur bekennen

Door middel van enkele workshops met de top van een organisatie expliciteren we de visie op leiderschap. Heldere verwachtingen zijn een belangrijke randvoorwaarde om leiderschap te ontwikkelen. Al te vaak wordt blauw-blauw gelaten wat precies onder leiderschap verstaan wordt, waartoe leiderschap moet bijdragen, wie gezien worden als leiders in de organisatie, welke investeringen nodig zijn om het gewenste leiderschap te bekomen. We zien dit als een opdracht voor de top van de organisatie. Zij hebben een breed zicht op de context van de organisatie en bepalen dus de 'why' van leiderschap.

2. Inspireren

De 19 inzichten lenen zich er toe om het denken over leiderschap open te trekken. Ze maken het mogelijk om leiderschap bespreekbaar te maken en zo samenhorigheid en focus te vinden. Ze kunnen ook behulpzaam zijn om noden in leiderschap te detecteren en zo het leiderschapsprogramma te voeden. Typisch is dit een dagdeel met groepen van 20 tot 100 man. Daarnaast richten we ook specifieke werksessies in rond een of meerdere van de 19 inzichten. 

3. Duiken in leiderschap

De focus van casa 19 ligt op identiteitswerk als leider: wie ben ik-als-leider, wat is mijn eigenheid, waartoe toon ik leiderschap... De tweedaagse 'Samen duiken in leiderschap' dient daartoe en kan ook onderdeel zijn van een breder intern aanbod om leiderschap te ontwikkelen in de organisatie, complementair met meer compentiegedreven opleidingen.

4. Coachen van leiders en/of hun teams

Samenwerkend vermogen in leiderschap kan gesterkt worden door individuele begeleiding van leiders en door faciliteren van leiderschapsdynamiek in een team. Dit gebeurt altijd vanuit de visie op leiderschap van de organisatie. Casa 19 laat leiderschap vertrekken vanuit de collectieve opdracht.

Maatwerk begint met een goed gesprek. Neem vrijblijvend contact.