Naast 'Samen in leiderschap' en 'Samen duiken in leiderschap' richten we ook gesloten groepen voor leiders die een bepaalde verantwoordelijkheid met elkaar delen en met tezelfdertijd voldoende spankracht om van elkaar te leren. We denken aan dit moment aan drie groepen:

- organisatieleiders. Dit zijn leiders van een complexe organisatie, die zich inzetten voor authentiek en gedeeld leiderschap. In de leidergroep willen ze zowel hun eigen leiderpraktijk onderzoeken als Casa 19 mee ontwikkelen in haar ambitie.

- jonge leiders. Dit zijn leiders die in de hitte van leiderschap staan, vanuit gedrevenheid voor de maatschappij, en deugd hebben om met gelijken/lotgenoten hun leiderschapspraktijk te onderzoeken.

- leiderschapsactivisten. Dit zijn mensen in grotere organisaties die bezig zijn met ontwikkeling van leiders, leiderschap in teams en leiderschapscultuur in hun organisatie. Ze lopen voorop, denken voorbij bestaande formats, zijn ambassadeur voor de kunst van leiderschap delen in hun organisatie en willen met elkaar initiatieven, vraagstukken, cases bespreken.

De leidergroepen ontwikkelen hun eigen formule en ritme. Casa19 staat in voor de goede samenstelling van de groep, het creëren van de juiste setting, de inbreng van bij voorbeeld gastsprekers of expertise en de begeleiding van het goede gesprek over leiderschap. 

Laat zeker van je horen bij interesse. We laten dit ontstaan uit ons netwerk.