Inzicht 10 - Make teams continue to win

Gepubliceerd op 5 juni 2022 om 19:28

‘You are not going to teach Ronaldo how to take a free kick. I don’t coach football players, I coach football teams.’ (José Mourinho)

In teamverband werken geeft meer resultaten, voldoening, creativiteit. Succes van organisaties hangt af van samenwerking in diverse groepen en teams. Leiders maken teams, scharen talent rondom een gezamenlijk project en creëren goede randvoorwaarden. Ze laten sterke individuen zichzelf overstijgen voor een hoger doel. 

Leiders zijn eerst en vooral prototypisch voor de groep. Ze vereenzelvigen zich ermee. En ze hebben een toekomstproject voor de groep. Ze doen wat nodig is om de groep boven zichzelf te laten uitstijgen. Doordat ze hun blik op de toekomst houden doorbreken ze telkens opnieuw de status quo in de groep. Dit is vooral belangrijk als het team succesvol is, omdat veranderen dan moeilijk is.

Meer dan vroeger leven en werken leiders en mensen vandaag in verschillende groepen en teams met elk hun eigen dynamiek: stabiel of tijdelijk, open of gesloten, op innovatie gericht of op stabiliteit. Ze vragen elk hun soort leiderschap. 

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.