Inzicht 7 - Give to many, live in family

Gepubliceerd op 20 mei 2022 om 10:26

“There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.” (Edith Wharton)

Bomen hebben een bos nodig om goed te groeien. Via hun wortelsysteem en via de lucht voeden en beschermen ze elkaar, onder meer door te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Ook leiders leven in een web van relaties. Ze leven en werken in menselijke eco-systemen. Dat vraagt eerst en vooral vrijgevigheid. De kosten gaan voor de baten uit volgens de wet van de reprociteit. Hiervoor is een diep geloof nodig in de waarde van positieve relaties.

Niet elke relatie lost haar belofte in. Niet elke investering in sociaal kapitaal rendeert. Er zijn ook mensen die meer nemen dan geven in het eco-systeem of die een ongezonde, gevaarlijke energie verspreiden. Sommige relaties lopen uit op ontgoocheling en het is oppassen voor leiders om geen negatieve houding te ontwikkelen over mensen. Denk bij voorbeeld aan managers aan de top die gefrustreerd zijn over het strategisch of verandervermogen van de middle managers. 

Juist om zelf niet uitgeput te geraken is 'kunnen ontvangen' belangrijk, een vorm van kwetsbaarheid intact houden, in de eerste plaats in de relaties die er echt toe doen: de 'extended family'. En deze niet voor vanzelfsprekend nemen en dus verwaarlozen.

Dit is een bewerkt extract uit het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten’ (Koen Marichal & Jesse Segers, uitgegeven door Pelckmans UitgeversDe illustraties zijn gemaakt door Studio Arsène.